THÔNG TIN TUYỂN SINH HỌC VIỆN BCA – NĂM HỌC 2017/2018

  1. Giới thiệu về Học viện BCA

Học viện BCA, trực thuộc Cơ quan Quản lý Công trình Xây dựng (Building and Construction) – Singapore, được thành lập vào năm 1984, là học viện đầu tiên trong khu vực đào tạo – giảng dạy chuyên ngành xây dựng công nghiệp.

Các chương trình học tại BCA đáp ứng yêu cầu thực tiễn, trang bị cho sinh viên tốt nghiệp những kỹ năng và kiến thức cần thiết, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho thị trường.

  1. Thông tin về chương trình học
Chương trình dự bị Học phí (phí một năm học đã gồm thuế) Yêu cầu đầu vào
Chương trình dự bị S$10,300 Hoàn thành lớp 10 và vượt qua kỳ thi đầu vào của BCA
Chương trình cao đẳng Học phí (phí một năm học đã gồm thuế) Kỳ nhập học Yêu cầu đầu vào
Kiến trúc (Công nghệ) S$ 10,300 Tháng 4 và tháng 10 Hoàn thành lớp 10 và vượt qua kỳ thi đầu vào của BCA
Kỹ sư xây dựng
Công nghệ thông tin xây dựng
Thiết kế (Cảnh quan và nội thất)
Kỹ sư điện và năng lượng sạch
Quản lý cơ sở vật chất
Kỹ sư cơ khí (Công nghệ Xây dựng Xanh)
Giám sát công trình
Chương trình Đại học Trường cấp bằng Thời gian học Kỳ nhập học Yêu cầu đầu vào Học phí Học tại
Cử nhân Kỹ sư (Honours) (Dân dụng) (Full-time) Đại học Newcastle – Úc 2,5 – 3 năm Tháng 2/3 Cao đẳng về xây dựng/kỹ sư dân dụng/ S$40,125 – S$48,,150 BCA
4 năm Bằng cao đẳng không thuộc xây dựng/kỹ sư dân dụng / GCE ‘A’ S$64,200
Cử nhân Quản lý xây dựng (Honours) (Full-time/Part-time) 2,5 năm (Full – time)

3,5 năm (part-time)

Tháng 3/10 Bằng cao đẳng của BCA S$29,000 – S$39,000 BCA
Cử nhân Quản lý dự án và xây dựng (Part-time) Đại học SIM Tháng 7 (Đóng đơn vào ngày 31/03) -Bằng cao đẳng tại các trường polytechnic trong nước

-2 năm kinh nghiệm làm việc  hoặc đang làm việc toàn thời gian

-21 tuổi trở lên

S$40,060.80 – S$41,877.66 UniSIM/BCA
Cử nhân Quản lý sự kiện và cơ sở vật chất (Part-time) UniSIM/BCA
  1. Học bổng/trợ cấp

SGD 15,000/năm (dành cho sinh viên năm nhất có kết quả tốt)

  1. Nộp đơn

*Kỳ thi đầu vào: Tiếng Anh, Toán và Phỏng vấn

  Nếu sinh viên nộp đơn vào ngành Thiết kế, sinh viên sẽ thi Vẽ , Tiếng Anh và Phỏng vấn

*Thời gian nộp đơn: Tháng 1 – tháng 3 cho kỳ nhập học tháng 4, Tháng 4 – tháng 9 cho kỳ nhập học tháng 10

Mọi thông tin chi tiết vui lòng  liên hệ:

RVi Centre Saigon

265 Khánh Hội, Phường 5, Quận 4, TP. HCM

Điện thoại: 0866 533 633, 0866 515 511

Website: http://saigon.rvcentre.com.sg/

Facebook: https://www.facebook.com/rvi.saigon

%d bloggers like this: