TUYỂN SINH HỌC VIỆN QẢN LÝ SIM SINGAPORE NĂM 2018 Kỳ nhập học tháng 04/2018

 

☀☀☀ Các ngành đang nhận hồ sơ:

 Diploma in Accounting (Kế toán)
 Diploma in Banking & Finance (Tài Chính Ngân Hàng)
 Diploma in International Business (Kinh doanh Quốc tế)
 Diploma in Management Studies (Nghiên cứu Quản lý)

☀☀☀ Điều kiện xét hồ sơ:
– Tốt nghiệp THPT
– GPA đối với chương trình Nghiên cứu quản lý tối thiểu từ 6.0, các chương trình còn lại từ 6.5
– IELTS từ 5.5

☀☀☀ Thời gian nộp hồ sơ: từ 30/10/2017 đến 25/12/2017

Phí hồ sơ: 321 SGD (nộp cho trường)
4 chương trình Diploma này đều kéo dài 15 tháng. Sau khi hoàn thành, tùy vào lựa chọn ngành học, Sinh viên tiếp tục đăng ký chương trình cử nhân tại các trường đối tác của SIM (thời gian học cử nhân mất khoảng 2-3 năm tùy thuộc vào Trường và chuyên ngành học SV lựa chọn).

%d bloggers like this: