HỌC VIỆN NGHỆ THUẬT NANYANG (NAFA)

07 April 2018
The Straits Times, Page B9

hhhh

Sinh viên biểu diễn trong vở kịch tại buổi tiệc mừng 80 năm thành lập của Học Viện Nghệ Thuật Nanyang tại Marina Bay Sands ngày hôm qua. Có 700 người tham dự, trong đó có Chủ tịch Halimah Yacob.

Sinh viên theo học chương trình Cao Đẳng tại Học viện Nghệ Thuật Nanyang (Nafa) tốt nghiệp, họ phải hoàn thành đợt thực tập trong ngành công nghiệp, dự án công nghiệp hoặc dự án cộng đồng từ tháng 7. Yêu cầu này sẽ là một phần trong chương trình học tập bắt buộc dựa trên công nghiệp (IBL), nhằm mang sinh viên đến một môi trường làm việc thực tế, nơi họ có thể tiếp cận các kỹ năng kỷ luật cụ thể. Các mo đun được cung cấp sẽ thay đổi dựa trên các nguyên tắc của chúng. Yêu cầu này áp dụng trong năm nay cho các khóa học Khiêu vũ & Quản lý nghệ thuật. Các sinh viên khác sẽ hoàn thành IBL của họ vào năm tới. Sáng kiến này nằm trong một số điều được công bố tại buổi lễ mừng kỷ niệm 80 năm thành lập của trường tại Marina Bay Sands vào ngày hôm qua. Buổi lễ có 700 người tham dự, trong đó có Chủ tịch Halimah Yacob.

Bà Low Sin Leng – Chủ tịch hội đồng quản trị của Nafa, đã nói “Hôm nay, ngay cả khi chúng tôi thích nghi với nhu cầu ngày càng thay đổi của ngành công nghiệp sáng tạo, chúng tôi vẫn không đánh mất nguồn gốc và cách thức di sản của chúng tôi được xây dựng … (bằng cách đóng góp) cho cộng đồng thông qua nghệ thuật và sử dụng nghệ thuật như một phương tiện bình luận xã hội, ” Nafa cũng sẽ tăng cường Chương trình Học Tập Quốc Tế (OIP). Hiện tại, sinh viên được lựa chọn giữa việc hoàn thành Chương Trình OIP – 2 đến 5 tuần học tại nước ngoài – tại một trong hai trường đại học ở Trung Quốc – Viện Công nghệ Bắc Kinh hoặc Đại học Công nghệ Hạ Môn. Các mối liên kết khác với ba hoặc bốn trường nữa tại Trung Quốc, Úc và Băng Cốc sẽ được thực hiện trong năm nay.

Xem link bài báo: https://www.nafa.edu.sg/media/2018/TheStraitsTimesHome07Apr18.pdf

%d bloggers like this: