BEST OF THE BEST 2018

Từ ngày 30/06/2018 – 15/07/2018

Thời gian: 12:00PM – 8:00PM

Địa điểm: The Ngee Ann Kongsi Galleries 1 & 2, NAFA Campus 1, 80 Bencoolen Street, Singapore 189655

best-of-best-2018-03

Triển lãm này sẽ trưng bày những tác phẩm tuyệt vời nhất được tuyển chọn của các sinh viên đang tốt nghiệp chương trình cao đẳng và đại học của Trường Nghệ Thuật và Thiết Kế. Những tác phẩm này chứng minh cho sự tư duy thiết kế và sáng tạo nghệ thuật là điều tuyệt vời nhất của họ.

Vào cửa miễn phí

Đóng cửa mỗi thứ 2 hằng tuần và các dịp lễ của Singapore.

%d bloggers like this: