Học viện kế toán SAA Singapore GLOBAL EDUCATION

Học viện kế toán SAA-GE thành lập năm 1985, là học viện lớn ở Singapore đào tạo chuyên nghiệp ngành kế toán, quản trị tài chính và kinh doanh. Học viện kế toán SAA-GE thuộc Viện Kế toán viên Công chứng Singapore (ICPAS). ICPAS là tổ chức chuyên môn lớn nhất và một trong những tổ chức chuyên môn có uy tín nhất ở Singapore, quản lý hơn 26.000 thành viên. SAA-GE đã có hơn 29 năm được ghi nhận là cơ sở đào tạo kế toán hàng đầu, thu hút và phát triển nhân tài trong ngành kế toán chuyên nghiệp với trình độ quốc tế. SAA-GE là một trong những tổ chức giáo dục đầu tiên được nhận chứng chỉ Case Trust về sự tín nhiệm giáo dục.

Chương trình Tiếng Anh (gồm 6 cấp độ)
Chứng chỉ Kỹ thuật viên kế toán (CAT)
Chứng chỉ kế toán của Hiệp Hội Giám định viên Kế Toán (ACCA)
Cao đẳng Quản trị kinh doanh
Cao đẳng nâng cao Quản trị kinh doanh
Cao đẳng nâng cao Kế toan và Tài chính
Cử nhân (danh dự) Quản trị kinh doanh
Cử nhân (danh dự) Kế toán và Tài chính
Cử nhân (danh dự) Luật kế toán
Cử nhân (danh dự) Tài chính Ngân hàng
Cử nhân (danh dự) Kinh doanh
Cử nhân (danh dự) Kinh tế và Quản lý

Đại học Plymouth (Anh)
Đại học London (Anh)

Yêu cầu đầu vào:
18 tuổi trở lên, có bằng cấp hoặc hoàn thành CAT hoặc cao đẳng nâng cao tương đương

Thời gian nộp đơn: 3 tháng trước kỳ nhập học
Nhập học: Tháng 1, 2, 7, 8
Thời gian học: 3 năm

Học phí: khoảng S$15,000