Địa chỉ: 265 Khánh Hội, Phường 5, Quận 4, Tp.Hồ Chí Minh.

Tel: 02866 533 633, 02866 515 511

Email: ask.hcm@rvcentre.edu.vn

15515774_1282067438518421_1173464677_o

Liên hệ RV Saigon

Hotline: 0937 009 264

Tel: +(84) 866 533 633 /+(84) 866 515 511

Address:  265 Khánh Hội, Phường 5, Quận 4, Tp.Hồ Chí Minh