Địa chỉ: 248 – 250 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Tel: 02866 533 633, 02866 515 511

Email: ask.hcm@rvcentre.edu.vn

Liên hệ RV Saigon

Tel: +(84) 866 533 633 /+(84) 866 515 511

Address:  248 – 250 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh