Tập đoàn RVi – RV Group là nhà cung cấp dịch vụ đào tạo hàng đầu trong khu vực ASEAN. Tập đoàn RVi hoạt động trong nhiều lĩnh vực từ việc quản lý các trường học quốc tế, tư vấn quản lý giáo dục. Nhờ có mạng lưới các tổ chức đối tác và sự đa dạng của công ty. Với những chứng nhận và được  chứng minh ở châu Á, RVi Group đem quan niệm, suy nghĩ của khách hàng vào từng dự án.

  • Giới thiệu chung Tập đoàn RVi Singapore – RV GROUP
  • Giới thiệu chung Tập đoàn RVi Singapore – RV GROUP
  • Giới thiệu chung Tập đoàn RVi Singapore – RV GROUP
RVI Academy là thương hiệu về các trường quốc tế. Chúng tôi tin tưởng rằng việc cung cấp một chương trình giáo dục chất lượng đẳng cấp thế giới sẽ đào tạo các bạn trẻ trở thành những nhà cộng tác, người giải quyết vấn đề, người truyền đạt tiếng Anh hiệu quả và học tập độc lập. Ngày hôm nay, chúng tôi cũng tin rằng triết lý tôn trọng sự trung thực, phẩm giá con người…
RVI Centre là một tổ chức xã hội tạo ra sự khác biệt với thế giới nhờ cung cấp cơ hội giáo dục và đào tạo cho sinh viên trong nước lẫn sinh viên quốc tế. Từ năm 1997, RVi Centre bắt đầu làm một chiến lược khu vực hóa thành công, mang lại sự phát triển giáo dục cho các nước đang phát triển. Giáo dục là sự thành công mang lại sự phát triển cho các Trung tâm RVI …
Học viện RVi Institute là một trong những nhà cung cấp hàng đầu các dịch vụ giáo dục và tư vấn trong khu vực ASEAN. Viện có hai trung tâm chính, Trung tâm phát triển chuyên nghiệp và Trung tâm Cao Học. Trung tâm phát triển chuyên nghiệp đã làm một loạt các chương trình được công nhận trong Quản lý, Quản lý nguồn nhân lực, Kỹ năng quản lý, bán hàng …
RVI Group đã được khắc họa đặc biệt trong nhiều ấn phẩm địa phương và quốc tế. Chúng tôi thúc đẩy mối quan hệ chặt chẽ với tập đoàn phương tiện truyền thông để giúp họ hiểu những gì đang thực sự xảy ra trong ngành giáo dục ở các nước chúng tôi đang hoạt hoạt động.

RVI VÀ TIN TỨC

RVI Group đã được khắc họa đặc biệt trong nhiều ấn phẩm địa phương và quốc tế. Chúng tôi thúc đẩy mối quan hệ chặt chẽ với tập đoàn phương tiện truyền thông để giúp họ hiểu những gì đang thực sự xảy ra trong ngành giáo dục ở các nước chúng tôi đang hoạt hoạt động.
RVI Group hợp tác với nhiều tổ chức tư nhân và chính phủ có uy tín nhất trong lĩnh vực giáo dục. Chúng tôi đã xây dựng quan hệ đối tác lâu dài với gần như tất cả các trường Đại học và Cao đẳng ở Singapore, và liên tục mở rộng mạng lưới ra thế giới.

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI

RVI Group hợp tác với nhiều tổ chức tư nhân và chính phủ có uy tín nhất trong lĩnh vực giáo dục. Chúng tôi đã xây dựng quan hệ đối tác lâu dài với gần như tất cả các trường Đại học và Cao đẳng ở Singapore, và liên tục mở rộng mạng lưới ra thế giới.
Bạn có quan tâm đến sự phát triển của con cái bạn? Bạn có đam mê và cống hiến hết mình cho việc giáo dục thế hệ tương lai? Để bạn có thể tạo ra sự khác biệt trong con đường học vấn? Một nghề nghiệp tại RVI có thể phù hợp với bạn trong hiện tại và tương lai.

NGHỀ NGHIỆP TẠI RVI

Bạn có quan tâm đến sự phát triển của con cái bạn? Bạn có đam mê và cống hiến hết mình cho việc giáo dục thế hệ tương lai? Để bạn có thể tạo ra sự khác biệt trong con đường học vấn? Một nghề nghiệp tại RVI có thể phù hợp với bạn trong hiện tại và tương lai.