CỬ NHÂN THỰC HÀNH MỸ THUẬT – BACHELOR OF ARTS (HONS) FINE ART PRACTICE

CỬ NHÂN THỰC HÀNH MỸ THUẬT – BACHELOR OF ARTS (HONS) FINE ART PRACTICE

🌷Đây là khóa học top-up một năm dành cho sinh viên tốt nghiệp văn bằng cao đẳng, được cung cấp với sự cộng tác của Đại học Central Lancashire, Vương quốc Anh. Sinh viên sẽ có cơ hội dành 2-3 tuần ở Vương quốc Anh, mở rộng kinh nghiệm học tập thông qua các bài giảng lớn, các dự án hợp tác, thảo luận và phê bình với nhân viên và sinh viên từ Đại học Central Lancashire.

🌷Cử nhân thực hành mỹ thuật là một chương trình hướng đến phát triển chuyên môn của bạn và được xây dựng dựa trên các nghiên cứu văn bằng về giảng dạy mỹ thuật và nghệ thuật. Khóa học được thiết kế để phát triển sự hiểu biết sâu sắc của bạn về các phương pháp đa dạng và phương pháp liên ngành đối với nghệ thuật, cũng như các khía cạnh lý thuyết, khái niệm, bối cảnh và chuyên nghiệp của thực hành nghệ thuật đương đại.

Chương trình được xem như một nền tảng để phát triển tiềm năng sáng tạo và phát triển chuyên nghiệp của bạn, bằng cách nuôi dưỡng phẩm chất lãnh đạo và tính linh hoạt nghệ thuật để đáp ứng với các ngành công nghiệp thiết kế và nghệ thuật ngày nay.

🌷Sinh viên đạt được:
– Khám phá tất cả các khía cạnh của nghệ thuật, tập trung vào khám phá, thử nghiệm, kiểm tra, đổi mới
– Phát triển các chiến lược để truyền đạt trực quan kinh nghiệm và phản ứng của bạn với xã hội đương đại
– Phát triển sự hiểu biết sâu sắc về các phương pháp đa dạng trong thực hành Mỹ thuật
– Phát triển tính chuyên nghiệp trong thực tiễn thông qua làm việc nhóm và lãnh đạo
– Có được quyền truy cập vào các cơ hội của ngành, thông qua nhận thức của các bên liên quan chính, mạng, tổ chức, nhà sản xuất và quy trình vật liệu.

🌷Sau khi hoàn thành khóa học, sinh viên có thể lựa chọn nghề nghiệp sau:

Tư vấn nghệ thuật
Phê bình nghệ thuật
Chỉ đạo nghệ thuật
Quản lý nghệ thuật
Nghệ thuật cộng đồng
Quản lý hội nghị và sự kiện
Thiết kế triễn lãm
Thiết kế đồ họa

‼️‼️NHẬN HỒ SƠ TUYỂN SINH CHO KỲ NHẬP HỌC THÁNG 7/2020‼️‼️
Rvi Centre Saigon đang nhận hồ sơ cho học sinh/sinh viên đang muốn nhập học tại NAFA
‼️Nhận hồ sơ: từ bây giờ – 31/12/2019
‼️Thời gian và địa điểm thi đầu vào dự kiến: tháng 1/2020 tại Việt Nam
‼️Yêu cầu đầu vào:
– Học sinh lớp 10/11/12
– Chương trình IB: đang học năm 12 với điểm tiếng Anh và 4 môn khác phải từ 4
– IELTS 5.0/TOEFL 500/hoặc tham gia kỳ thi tiếng Anh đầu vào của trường.
– Porfolio năng khiếu (nếu có)
‼️Để được tư vấn nộp hồ sơ, liên hệ đại diện NAFA tại Việt Nam
❤️Hotline: Ms Helen 0398747984 – Ms Nally 0762 258093

 


🌷Đăng ký ngay với đại diện trường tại Việt Nam:
📚RVi Centre Saigon
🏢Lầu 1, 248 – 250 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, HCMC
☎️Điện thoại: 02866 533 633, 02866 515 511
📬Email: [email protected]
🔴Website: http://saigon.rvcentre.com.sg/
🔅Facebook: https://www.facebook.com/rvi.saigon