Điều kiện và thời gian thi vào học viện nghệ thuật Nanyang

Điều kiện và thời gian thi vào học viện nghệ thuật Nanyang

Điều kiện nộp hồ sơ:

– Thí sinh đang học lớp 12 hoặc đã tốt nghiệp THPT.

– Tiếng Anh: IELTS 5.0 hoặc TOEFL 500( nếu chưa có các chứng chỉ này, thí sinh sẽ tham dự bài thi tiếng Anh của NAFA).

Thời gian thi tuyn:

  • Hình thức thi tuyển: Bài viết bằng tiếng Anh (nếu không có điểm IELTS hoặc TOEFL) và bài thi năng kiếu (Đề tiếng Anh)
  • Nộp hồ sơ: tháng 10– 12/ Dự kiến
  • Thời gian thi: tháng 1/dự kiến

Đăng ký nộp Hồ sơ

Liên hệ: RVi Centre Saigon