Ngành công nghệ môi trường tại Học viện Công lập Republic Polytechnic – Singapore

Ngành công nghệ môi trường tại Học viện Công lập Republic Polytechnic – Singapore

Các ngành liên quan: 

. Ngành Kỹ thuật hàng không tại Republic Polytechnic Singapore.

 . Ngành Khoa học Dược phẩm tại Học viện Công lập Republic Polytechnic Singapore.

. Ngành Quản lý nhà hàng khách sạn tại Học viện Công lập Republic Polytechnic Singapore.

. Ngành Công nghệ Sinh học tại Học viện Công lập Republic Polytechnic Singapore


 Đăng ký hướng dẫn

 

Sinh viên học công nghệ môi trường

Nếu bạn đang lo ngại về tác động của các hoạt động của con người đối với môi trường toàn cầu, Ngành công nghệ môi trường tại học viện công lập Republic Polytechnic – RP sẽ cung cấp cho bạn những kỹ năng và kiến ​​thức cần thiết để giúp giải quyết các vấn đề môi trường của thế giới:

 Bạn sẽ được nghiên cứu một loạt các chủ đề, từ chất thải và quản lý nước đến các vấn đề pháp lý và các giải pháp công nghệ sinh học, với các tùy chọn để  tập trung chuyên về một trong hai:

– Công nghệ và Quản lý Môi trường

– Công nghệ sinh học Môi trường.

Phương pháp đào tạo trong phòng thí nghiệm tiên tiến của chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn những kỹ năng thực tế và phân tích có giá trị trong các lĩnh vực như năng lượng tái tạo và công nghệ nước. Ngoài ra, file đính kèm ngành trong chính phủ và các tổ chức đoàn thể như Hội đồng Tiện ích công cộng và Sembcorp sẽ cho phép bạn áp dụng các kỹ năng của bạn đến các vấn đề thế giới thực.

>>> Hướng dẫn Điều kiện Hồ sơ <<<

Chuyên nghành

 1. Công nghệ và Quản lý Môi trường

 • Hiểu được nguyên tắc chính của kỹ thuật môi trường.
 • Khám phá cách thực hành những kỹ thuật có thể được áp dụng để giải quyết các vấn đề môi trường trên thế giới.
 • Giải quyết những thách thức trong việc bảo vệ và duy trì nguồn tài nguyên của trái đất bằng cách sử dụng các công nghệ tiên tiến.
 • Tìm hiểu về nguồn cung cấp nước, xử lý chất thải và tái chế.
 1. Công nghệ sinh học môi trường

 • Đạt được một nền tảng vững chắc của các công nghệ thân thiện môi trường hiện nay và các giải pháp
 • Khám phá việc sử dụng các vi sinh vật trong xử lý nước thải
 • Quần thể vi khuẩn học trong môi trường sống tự nhiên của chúng
 • Khám phá những cơ hội mới trong việc thiết kế các hệ thống xử lý sinh học
 • Được trang bị kiến ​​thức công nghệ sinh học về chiều sâu để bảo vệ và phục hồi môi trường

Kết quả đạt được:

 • Thêm kiến ​​thức và kỹ năng có giá trị sẽ giúp bạn đóng góp cho một tương lai bền vững hơn.
 • Tìm hiểu làm thế nào để sử dụng công nghệ sinh học để giải quyết các vấn đề môi trường toàn cầu
 • Thưởng thức một sự nghiệp thú vị và đầy ý nghĩa với những cơ hội trong cả khu vực công và tư nhân trên toàn cầu.

Cơ hội nghề nghiệp

Có những cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên tốt nghiệp Ngành công nghệ môi trường tại học viện công lập Republic Polytechnicở một số ngành công nghiệp quan trọng, lĩnh vực môi trường, xử lý nước, hóa dầu, và bán dẫn.

Học ngành công nghệ môi trường bạn sẽ là:

Đăng ký thông tin

Sinh viên tốt nghiệp DENV sẽ được chuẩn bị tốt để đảm nhận vai trò như:

 • Chuyên viên môi trường
 • Nghiên cứu Phòng thí nghiệm Kỹ Thuật
 • Kỹ thuật An toàn
 • Nước Laboratory TechnicianTechnician