Ngành Công nghệ Sinh học tại Học viện Công lập Republic Polytechnic – Singapore

Ngành Công nghệ Sinh học tại Học viện Công lập Republic Polytechnic – Singapore

Các ngành liên quan: 

. Ngành Kỹ thuật hàng không tại Republic Polytechnic Singapore.

 . Ngành Khoa học Dược phẩm tại Học viện Công lập Republic Polytechnic Singapore.

. Ngành Quản lý nhà hàng khách sạn tại Học viện Công lập Republic Polytechnic Singapore.

 . Ngành Thiết kế 3D tại Học viện Nghệ thuật Nanyang Singapore nơi thực sự sáng tạo.


Đăng ký thông tin

Sinh viên ngành công nghệ sinh học tại Học viện Republic Polytechnic Singapore

Ngành Công nghệ Sinh học tại Học viện Công lập Republic Polytechnic sẽ đưa giúp bạn xử lý những thách thức toàn cầu  trong các lĩnh vực cung cấp thực phẩm, sức khỏe con người, và kỹ thuật di truyền.

 

Lĩnh vực công nghệ sinh học đang tiến triển một cách nhanh chóng và có tiềm năng tài chính lớn. Khám phá thế giới hấp dẫn của nghiên cứu khoa học y tế cũng như khi bạn tìm hiểu làm thế nào để sử dụng sinh học và các ngành khoa học khác để làm cho y học tốt hơn và thực phẩm lành mạnh hơn. Trong chương trình học này, bạn có thể chọn chuyên ngành hoặc là công nghệ sinh học hoặc thực phẩm và dinh dưỡng.

Được học tập và thực hành trong các phòng thí nghiệm tiên tiến của RP, giúp bạn phát triển các kỹ năng có giá trị để thành công trong các ngành công nghiệp mũi nhọn. Ngoài ra, bạn sẽ có được kinh nghiệm thực tiễn khi được tham gia tại các công ty lớn trong ngành công nghiệp chăm sóc sức khỏe và thực phẩm, chẳng hạn như Baxter Healthcare, Procter & Gamble, và Indoguna.

Chương trình đào tạo phạm vi rộng để mở rộng kiến thức của bạn!

Được tham gia trong các hoạt động hiện tại của ngành công nghiệp công nghệ sinh học!

Nâng cao kiến thức thông qua những chuyến du lịch ngoài nước dành cho sinh viên!

Lựa chọn chuyên ngành

Sinh viên ngành Công nghệ Sinh học tại Học viện Công lập Republic Polytechnic sẽ được lựa chọn giữa 2 chuyên ngành:

 • Công nghệ sinh học:

Tham gia vào ngành này sẽ chuẩn bị cho bạn các lĩnh vực đa dạng trong chăm sóc sức khỏe và bệnh tật. Bạn không những được tìm hiểu về các quá trình sinh học và phân tử liên quan đến điều kiện bệnh, mà còn những công nghệ đằng sau sự phát triển của y học hiện đại.

 • Thực phẩm và dinh dưỡng

Khám phá những nội dung đằng sau dinh dưỡng của con người và đạt được những kỹ năng giúp bạn cần để chống lại các nhu cầu lương thực toàn cầu tăng lên. Nâng cao kiến thức của bạn với các kỹ thuật di truyền hỗ trợ sự phát triển của các sản phẩm thực phẩm lành mạnh.

Bạn sẽ đạt được:

 • Khám phá sức mạnh của công nghệ sinh học để biến đổi thức ăn và tạo ra vắc-xin mới, thuốc men, và nhiên liệu sinh học.
 • Xây dựng kiến thức liên quan đến những cách dùng hiện tại, các ứng dụng tiềm năng, và những ảnh hưởng xã hội của công nghệ sinh học
 • Được trang bị tốt để làm việc trong các lĩnh vực đa dạng, bao gồm công nghệ y khoa, thực phẩm, dinh dưỡng và tăng cường sức khỏe

Cơ hội nghề nghệp:

Sinh viên tốt nghiệp ngành công nghệ sinh học có thể theo đuổi sự nghiệp trong ngành công nghiệp dược sinh học, công nghệ sinh học, công nghệ y tế, phát triển thực phẩm, và cung cấp thực phẩm như:

 • Công nghiệp thực phẩm và chuyên gia vi sinh
 • Cán bộ Giáo dục sức khỏe
 • Cán bộ kiểm soát chất lượng trong một công ty dược phẩm hoặc y sinh
 • Nghiên cứu và Phát triển
 • Kỹ thuật viên thí nghiệm
 • Đại diện bán hàng và tiếp thị trong ngành công nghiệp y sinh

>>Điều kiện nộp Hồ sơ <<

Nghiên cứu sâu hơn:

Sinh viên tốt nghiệp ngành công nghệ sinh học có thể nghiên cứu sâu hơn tại các trường đại học trong và ngoài nước, trong công nghệ sinh học và nhiều ngành khác.

Đăng ký thông tin