THÔNG BÁO VỀ HỌC BỔNG, MERIT AWARDS VÀ HỖ TRỢ HỌC PHÍ CHO SINH VIÊN ĐANG THEO HỌC CHƯƠNG TRÌNH CAO ĐẲNG VÀ ĐẠI HỌC TẠI NAFA

THÔNG BÁO VỀ HỌC BỔNG, MERIT AWARDS VÀ HỖ TRỢ HỌC PHÍ CHO SINH VIÊN ĐANG THEO HỌC CHƯƠNG TRÌNH CAO ĐẲNG VÀ ĐẠI HỌC TẠI NAFA

Những sinh viên đang theo học chương trình cao đẳng và đại học có kết quả học tập xuất sắc cùng những tác phẩm sáng tạo có thể đăng ký để nhận học bổng này. Ngoài ra, trường còn có chương trình hỗ trợ tài chính dựa trên thu nhập của gia đình sinh viên để trả một phần học phí cho sinh viên.

Ngày mở đơn đăng ký:  Ngày 18/01/2019.

Ngày kết thúc nộp đơn:

  • Ngày 31/03/2019 (chương trình Cao đẳng)
  • Ngày 12/05/2019 (chương trình Đại học)

Thông tin chi tiết về học bổng, Merit Awards và Hỗ trợ tài chính dành cho sinh viên đang theo học tại NAFA:

Giải thưởng

Chương trình Cao đẳng

Chương trình Đại học

Học bổng Miễn hoàn toàn học phí S$11,000 – S$15,000
Merit Awards S$3,500 – S$4,000 S$3,500 – S$4,000
Hỗ trợ tài chính (Dành cho người Singapore) S$1,800 N/A

 Hình thức nộp: Online

Những giấy tờ cần chuẩn bị:

  • Thông tin cá nhân
  • Kết quả học tập
  • Giấy chứng nhận thành tích mà sinh viên đạt được
  • Thông tin của các thành viên trong gia đình và thu nhập của họ

Lưu ý: Chỉ gửi MỘT lần. Nếu gửi nhiều lần, đơn của bạn sẽ bị bỏ qua.

Vui lòng truy cập www.nafa.edu.sg/scholarship để biết thêm chi tiết

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:
RVi Centre Saigon
Lầu 1, 248 – 250 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, HCMC
Điện thoại: 02866 533 633, 02866 515 511
Email: [email protected]